Děkujeme městu Ústí nad Labem za podporu pro naší členskou mládežnickou základnu a také za podporu v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.
Také děkujeme Národní sportovní agentuře za podporu naší sportovní činnosti.