Děkujeme městu Ústí nad Labem za podporu pro naší členskou mládežnickou základnu.